Bảng giá xa Mazda mới nhất tại Nghệ An

 

 

NEW MAZDA 2- MAZDA 2 SPORT

MẪU XE

GIÁ BÁN

New Mazda 2 AT

426,000,000

New Mazda 2 LUXURY

505,000,000

New Mazda 2 PREMIUM

554,000,000

New Mazda 2 SP LUXURY

517,000,0000

New Mazda 2 PREMIUM

562,000,000

NEW MAZDA 3 - MAZDA 3 SPORT

MẪU XE

GIÁ BÁN

NEW MAZDA 3 1.5L LUXURY

631,000,000

NEW MAZDA 3 1.5L PREMIUM

739,000,000

NEW MAZDA 3 SP 1.5L DELUXE

604,000,000

NEW MAZDA 3 SP 1.5L LUXURY

659,000,000

NEW MAZDA 3 SP 1.5L PREMIUM

719,000,000

NEW MAZDA 6

MẪU XE

GIÁ BÁN

NEW MAZDA 6 2.0 PREMIUM

800,000,000

NEW MAZDA 6 2.5 PREMIUM

939,000,000

NEW MAZDA CX30

MẪU XE

GIÁ BÁN

NEW CX30 LUXURY

749,000,000

NEW CX30 PREMIUM

777,000,000

NEW MAZDA CX3

 

MẪU XE

GIÁ BÁN

CX3 DELUXE

584,000,000

CX3 LUXURY

620,000,000

CX3 PREMIUM

666,000,000

NEW MAZDA CX5

MẪU XE

GIÁ BÁN

CX5 2.0 DELUXE

759,000,000

CX5 2.0 LUXURY

799,000,000

CX5 2.0 PREMIUM

819,000,000

CX5 2.5 PREMIUM AWD

959,000,000

NEW MAZDA CX8

MẪU XE

GIÁ BÁN

CX8 LUXURY

999,000,000

CX8 PREMIUM 2WD

1089,000,000

CX8 PREMIUM AWD

1,169,000,000

MAZDA BT50

MẪU XE

GIÁ BÁN

Mazda BT-50 1.9L MT 4x2 ( E5)

599,000,000

Mazda BT-50 1.9L AT 4x2 (E5)

649,000,000

Mazda BT-50 1.9L  Luxury 4x2 (E5)

809,000,000

Mazda BT-50 1.9L  Premium 4x4 (E5)

849,000,000

 

Top

   (0)