Bảng giá xa Mazda mới nhất tại Nghệ An

 

 

NEW MAZDA 2- MAZDA 2 SPORT

MẪU XE

GIÁ BÁN

New Mazda 2 AT

479,000,000

New Mazda 2 DELUXE

509,000,000

New Mazda 2 LUXURY

559,000,000

New Mazda 2 PREMIUM

599,000,000

New Mazda 2 SP DELUXE

519,000,000

New Mazda 2 SP LUXURY

569,000,0000

New Mazda 2 PREMIUM

619,000,000

 

NEW MAZDA 3 - MAZDA 3 SPORT

MẪU XE

GIÁ BÁN

NEW MAZDA 3 1.5L DELUXE

669,000,000

NEW MAZDA 3 1.5L LUXURY

729,000,000

NEW MAZDA 3 1.5L PREMIUM

799,000,000

NEW MAZDA 3 2.0L LUXURY

799,000,000

NEW MAZDA 3 2.0L PREMIUM

849,000,000

NEW MAZDA 3 SP 1.5L DELUXE

699,000,000

NEW MAZDA 3 SP 1.5L LUXURY

739,000,000

NEW MAZDA 3 SP 1.5L PREMIUM

799,000,000

NEW MAZDA 3 SP 2.0L LUXURY

799,000,000

NEW MAZDA 3 SP 2.0L PREMIUM

849,000,000

 

NEW MAZDA 6

MẪU XE

GIÁ BÁN

NEW MAZDA 6 2.0 LUXURY

889,000,000

NEW MAZDA 6 2.0 PREMIUM

949,000,000

NEW MAZDA 6 2.5 PREMIUM

1,049,000,000

MAZDA 6 2.0 DELUXE

759,000,000

 

NEW MAZDA CX5

MẪU XE

GIÁ BÁN

CX5 2.0 DELUXE

829,000,000

CX5 2.0 LUXURY

869,000,000

CX5 2.0 PREMIUM

909,000,000

CX5 2.5 (NOA)

879,000,000

CX5 2.5 PREMIUM 2WD

999,000,000

CX5 2.5 PREMIUM AWD

1,049,000,000

 

NEW MAZDA CX8

MẪU XE

GIÁ BÁN

CX8 DELUXE

999,000,000

CX8 LUXURY

1,059,000,000

CX8 PREMIUM 2WD

1,159,000,000

CX8 PREMIUM AWD

1,249,000,000

 

MAZDA BT50

MẪU XE

GIÁ BÁN

Mazda BT-50 2.2L MT

569,000,000

Mazda BT-50 2.2L AT

599,000,000

Mazda BT-50 2.2L ATH

629,000,000

Mazda BT-50 3.2L ATH

749,000,000

 

Top

   (0)